Plads til alle – og et fantastisk sammenhold

Optagelse

For at kunne blive optaget på Dybbøl Efterskole er det en forudsætning, at eleven sammen med forældre eller værge har aflagt skolen et besøg, med rundvisning og samtale med skolens pædagogiske afdelingsleder eller forstander. Så har du lyst til at indmelde dig, eller ønsker du flere oplysninger om Dybbøl Efterskole, så ring på telefon 74 48 70 80 eller downloade en indmeldelsesbegæring. –Her

Eleverne fra Dybbøl Efterskole går til undervisning

Eleverne

Dybbøl Efterskole henvender sig udelukkende til bogligt interesserede specialundervisningselever i alderen mellem 14 og 18 år. Der kan dog i enkelte tilfælde dispenseres for 18 års reglen. Eleverne optages for et år ad gangen – der kan søges om at blive anden års elev i november. Som regel er der flere ansøgere end pladser, så ikke alle ansøgninger bliver imødekommet. Vi har plads til 85 elever fordelt på 41 drenge og 44 piger.

test

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1