Et efterskoleår – Grib chancen

Optagelse

For at kunne blive optaget på Dybbøl Efterskole er det en forudsætning, at du sammen med dine forældre eller værge har besøgt skolen, fået en rundvisning samt en samtale med skolens pædagogiske afdelingsleder eller forstander. Så har du lyst til dette, skal du sende en ansøgning (gerne bilagt PPV og skoleudtalelser, der beskriver dine udfordringer).

Ansøgningsskema finder du her

Indmeldelsesblanket

Så snart vi modtager ansøgning vil du via mail modtage en invitation til rundvisning og samtale.

Om dig

Dybbøl Efterskole er for elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder. Skolen er en specialundervisningsefterskole med fokus på faglig, personlig og social udvikling.

– Du har brug for specialundervisning og et særligt tilrettelagt tilbud

– Du har interesse for det boglige

– Du vil gerne udvikle dig og styrke din tillid

– Du vil gerne samarbejde og har lyst til at mærke fællesskabet

– Du har viljen og lysten til at dygtiggøre dig både bogligt og praktisk

Du optages for et år ad gangen – der kan søges om at blive anden års elev i november. Som regel er der flere ansøgere end pladser, så ikke alle ansøgninger bliver imødekommet. Vi har plads til 85 elever fordelt på 41 drenge og 44 piger.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1