Plads til alle – og et fantastisk sammenhold

Optagelse

For at kunne blive optaget på Dybbøl Efterskole er det en forudsætning, at eleven sammen med forældre eller værge har besøgt skolen, fået en rundvisning samt en samtale med skolens pædagogiske afdelingsleder eller forstander. Så har du lyst til dette, skal du sende en ansøgning (gerne bilagt PPV og skoleudtalelser, der beskriver elevens udfordringer). Ansøgningsskema finder du –Her

Så snart vi modtager ansøgning vil I via mail modtage en invitation til rundvisning og samtale.

Eleverne fra Dybbøl Efterskole går til undervisning

Eleverne

Dybbøl Efterskole henvender sig udelukkende til bogligt interesserede specialundervisningselever i alderen mellem 14 og 18 år. Der kan dog i enkelte tilfælde dispenseres for 18 års reglen. Eleverne optages for et år ad gangen – der kan søges om at blive anden års elev i november. Som regel er der flere ansøgere end pladser, så ikke alle ansøgninger bliver imødekommet. Vi har plads til 85 elever fordelt på 41 drenge og 44 piger.

test

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1