Undervisningen

Hvordan sammensætter jeg mit skema?

Du har indflydelse på hvilke af skolens 7 linjefag du ønsker at deltage i. Det samme gælder de 7 efterskolefag. De boglige fag er obligatoriske. Du vil i de fleste fag komme til at være på niveaudelte hold. Andre fag indgår i tværfaglige undervisningsforløb. Undervisningen afsluttes for nogle af skolens elever med Folkeskolens Prøver i 9. klasse eller 10. klasse. Der er mulighed for at gå til prøver under særlige vilkår – herunder brug af hjælpemidler, forlænget prøvetid eller oplæsning med mere. Der kan søges om fritagelse fra prøveaflæggelse.

test
test

Erhvervsvejledning

Der bliver lagt stor vægt på vejledning. Alle elever skal gennem to samtaler i løbet af skoleåret. Der bliver lavet profilcollage – der afdækkes muligheder for evt erhvervsuddannelse, STU med mere. Alle elever bliver præsenteret for introduktion til erhvervsuddannelserne og 10. klasserne kommer på obligatorisk brobygning. 9.klasse og til dels 8.kl. kommer i praktik. I det første halve år vil eleverne ugentligt blive undervist i arbejdsmarkedsforhold, uddannelse osv.

Aftenfag

En gang i ugen skal du også vælge et aftenfag som du skal følge i en periode. Der bliver lavet nye aftenfagstilbud 5 gange om året, så der er rig mulighed for at vælge noget forskelligt.
Tilbudene skifter i løbet af året og følger meget årstiderne – om det foregår ude eller inde, og nogle af mulighederne kunne være:

Filmkanon – Bueskydning – Kend din PC – Rundbold – Håndbold – Hockey – Motorlære – Småsløjd

test
MANDAG  TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG
Morgenmotion  Morgenmotion Morgenmotion  Morgenmotion Morgenmotion
DB – Fortælletime DB – Fortælletime DB – Fortælletime DB – Fortælletime DB – Fortælletime
LINJE DANSK DANSK DANSK LINJE
LINJE MATEMATIK MATEMATIK MATEMATIK LINJE
MIDDAG MIDDAG MIDDAG MIDDAG MIDDAG
ENGELSK BOGRUPPE LINJE ENGELSK RENGØRING
Glas/Brugskunst
Musik/Samspil
Praktisk
Friluftsliv
Rollespil
Biologi
Geografi
Historie
Orientering
Fysik/Science
Religion/Filosofi
LINJE IDRÆT TEMATIME
Eksamens dansk/matematik
AFTENFAG AFTENFAG AFTENFAG AFTENFAG

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1