Valgfag

Valgfag – Lær noget nyt

Valgfagene kalder vi for “efterskolefag”. Vi prøver at sætte nogle interessante fag sammen så du har mulighed for at prøve kræfter med noget helt anderledes og evt. også noget helt nyt for dig. Valgfagene varierer fra år til år efter interesse og efter hvad der er oppe i tiden.

Eksempler på valgfag:

Bagning, Friluftsliv, Sang og musik, Pedel, Tekstildesign, Amerikansk fodbold, Biavl, Kajak eller Tons og tummel

Pedel

I valgfaget Pedel er din opgave at samarbejde med skolens pedeller om vedligehold af skolens områder. Dette betyder i praksis at, man du lærer at feje, grave, skovle, rydde op, skrue, hamre, save – altså øver dig i grundlæggende håndtering af værktøj og anvendelse af dette.

Du kommer ligeledes til at indgå i fællesskaber omkring service af vores ride hold, hvor en del af de daglige/ugentlige rutiner bl.a. er, at hente hø, rive ridebanen, tømme møddingen, servicere indhegningerne samt områderne omkring hestene og meget mere.

Der arbejdes også med maskiner når der, efter årstiderne skal klippes græs, hæk, hentes hø, køres træ, flækkes og saves træ, pustes blade, vedligeholdes kanter og meget meget mere.

test

Friluftsliv

Her er oplevelser i alle luftlag, eller sagt på en anden måde her foregår undervisningen til lands og i luften. Du kommer til at klatre i høje træer, lave klatrebaner på kryds og tværs mellem træer, over vand og slugter, og ikke mindst svævebaner, hvor der kommer lidt sug i maven, og hvor der er spænding på. Samtidig vil der være god mulighed for ved bålet at tilberede mad af forskellig slags, og mange andre aktiviteter.

Sang og Musik

Har du lyst til at lave musik sammen med andre er der mulighed i faget Sang og musik. Her tages der udgangspunkt i det rytmiske og der vil være muligt at lave en lille musikgruppe med de almindelige instrumenter, som guitar, bas, klaver, trommer og ikke mindst sang. Derudover eksperimenterende musik, som kunne være stomp.

Amerikansk fodbold

Tekstildesign

Her har du mulighed for at udnytte dine kreative sider.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1