Elev – Undervisningsmiljø

Handleplan

Dybbøl Efterskoles Undervisningsmiljø

Formålet med undervisningsmiljøvurdering, er ud fra lov nr. 166 af 14. marts 2001, at:

# Kortlægge skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø

# beskrive og vurdere de eventuelle undervisningsmiljøproblemer der måtte være.

# Udarbejde eventuelle handleplaner med angivelse af problemets art, afhjælpningstakt og tidshorisont for udbedring af problemstillingen.

# Hvert andet år at gennemføre en undersøgelse blandt eleverne, ved hjælp af spørgeskema, for at kortlægge eventuelle fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljøproblemstillinger.

Se elevernes seneste evaluering undervisningsmiljøet her: Evaluering.

Plan for evaluering her: Evalueringskalender 21/22

Dybbøl Efterskole er for bogligt interesserede specialundervisningselever.

Du kan se indholdsplanen her: Indholdplan 21/22

 

 

Elever Efterskolelivet
1