Elev APV

Handleplan for Dybbøl Efterskoles Undervisningsmiljø

Formålet med undervisningsmiljøvurdering, er ud fra lov nr. 166 af 14. marts 2001, at:

# Kortlægge skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø

# beskrive og vurdere de eventuelle undervisningsmiljøproblemer der måtte være.

# Udarbejde eventuelle handleplaner med angivelse af problemets art, afhjælpningstakt og tidshorisont for udbedring af problemstillingen.

# Hvert andet år at gennemføre en undersøgelse blandt eleverne, ved hjælp af spørgeskema, for at kortlægge eventuelle fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljøproblemstillinger.

Se elevernes seneste evaluering undervisningsmiljøet her.

Der vil blive lavet en undersøgelse af undervisningsmiljøet igen i forsommeren 2017

Du kan se indholdsplanen her.

Du kan se kalenderåret her.

 

Eleverne går til undervisning Eleverne på deres værelser