Elev – Undervisningsmiljø

Handleplan

Dybbøl Efterskoles Undervisningsmiljø

Formålet med undervisningsmiljøvurdering, er ud fra lov nr. 166 af 14. marts 2001, at:

# Kortlægge skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø

# beskrive og vurdere de eventuelle undervisningsmiljøproblemer der måtte være.

# Udarbejde eventuelle handleplaner med angivelse af problemets art, afhjælpningstakt og tidshorisont for udbedring af problemstillingen.

# Hvert andet år at gennemføre en undersøgelse blandt eleverne, ved hjælp af spørgeskema, for at kortlægge eventuelle fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljøproblemstillinger.

Se elevernes seneste evaluering undervisningsmiljøet her.

Dybbøl Efterskole er for bogligt interesserede specialundervisningselever.

Du kan se indholdsplanen her.

 

 

Elever Efterskolelivet
1