Undervisningen

Undervisningen

Et samlet særligt tilbud

Dybbøl Efterskole er for elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder. Skolen er en specialundervisningsefterskole med fokus på faglig, personlig og social udvikling. Vi tilbyder folkeskolens prøver i såvel 9. klasse og 10. klasse i fagene dansk, matematik og engelsk. Idræt er udtræksfag for elever i 9. klasse. Nogle af skolens elever går til alle de prøver vi tilbyder, andre går til nogle få prøver og andre igen går slet ikke til prøver, men har måske brug for at vente et år mere, før de er klar.

Vi tilbyder:

– Et samlet særligt tilbud

– Små undervisningshold

– Rammer hvor alle kan være trygge

– Mulighed for at gå til nogle af folkeskolens prøver

– Moderne faciliteter til undervisning og fritid

– Spændende linjefag og valgfag

– Fællesskab og sammenhold

 

Undervisningen Dybbøl Efterskole

Hvordan sammensætter den enkelte elev sit skema?

Eleven har indflydelse på hvilke af skolens syv linjefag han/hun ønsker at deltage i. Det samme gælder de syv efterskolefag

De boglige fag er derimod obligatoriske. Eleven vil i de fleste fag komme til at være på niveaudelte hold. Andre fag indgår i tværfaglige undervisningsforløb. Undervisningen afsluttes med Folkeskolens Prøver i 9. klasse. Der er dog mulighed for at gå til prøver under særlige vilkår – herunder brug af hjælpemidler, forlænget prøvetid eller oplæsning med mere. Der kan, i større eller mindre grad, søges om fritagelse fra prøveaflæggelse.

Erhvervsvejledning

Erhvervsvejledning

Der bliver lagt stor vægt på vejledning. Alle elever er løbende til en samtale med vejleder, hvor der afdækkes muligheder for ønsker, evner, interesser med mere i forhold til elevens fremtidsplaner. Eleverne skal arbejde med deres studievalgsportfolio, der samler elevens refleksioner over vejledningsaktiviteter samt overvejelser om uddannelsesvalg efter 9. eller 10. klasse.

I det første halve år er der hver mandag kollektiv vejledning med introduktion til ug.dk og for eksempel om arbejdsmarkedsforhold eller kravene til uddannelse.

Alle elever bliver præsenteret for introduktion til erhvervsuddannelserne i uge 47.

Se Erhvervsuge under Temauger

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1