Undervisningen

Undervisningen

Herunder kan du læse mere om hvordan den enkelte elev kan sammensætte sit skema.

HVORDAN SAMMENSÆTTER JEG MIT SKEMA?

Du har indflydelse på hvilke af skolens 7 linjefag du ønsker at deltage i. Det samme gælder de 7 efterskolefag

De boglige fag er derimod obligatoriske. Du vil i de fleste fag komme til at være på niveaudelte hold. Andre fag indgår i tværfaglige undervisningsforløb.
Undervisningen afsluttes med Folkeskolens Prøver i 9. klasse
Der er dog mulighed for at gå til prøver under særlige vilkår – herunder brug af hjælpemidler, forlænget prøvetid eller oplæsning med mere.
Der kan, i større eller mindre grad, søges om fritagelse fra prøveaflæggelse

Du vil komme til at opleve at to elever ikke har det samme skema.

Elev fra Dybbøl Efterskole spille musik på keyboard
test

Erhvervsvejledning

Der bliver lagt stor vægt på vejledning. Alle elever skal gennem to samtaler i løbet af skoleåret. Der bliver lavet profilcollage – der afdækkes muligheder for evt erhvervsuddannelse eller – valg. alle elever bliver præsenteret for introduktion til erhvervsuddannelserne og 10. klasserne kommer på obligatorisk brobygning. 9.klasse og til dels 8.kl. kommer i praktik.

I det første halve år vil eleverne ugentligt blive undervist i arbejdsmarkedsforhold, uddannelse o.s.v.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1