”Ungdomslivet og de svære overgange”

v/Jannik Beyer, psykolog og udviklingskonsulent

Dybbøl Efterskole inviterer indenfor til en spændende temadag hvor der sættes fokus på sårbare unge og herunder unge med … eller på kanten af en psykiatrisk diagnose.

Om Jannik Beyer:

Jannik Beyer, psykolog og udviklingskonsulent, har gennem en årrække beskæftiget sig med unges udvikling som chefkonsulent i Socialstyrelsen; som international uddannelsesrådgiver for Danida og som leder af Videnscenter for Autisme.

På denne temadag vil Jannik Beyer med afsæt i sit mangeårige arbejde med sårbare unges udvikling tale om, hvordan vi bedst hjælper de unge på vejen frem mod et selvstændigt liv.

På temadagen:

Vil du opnå øget viden om og forståelse for sårbare unge med … eller på kanten af en psykiatrisk diagnose og deres vanskeligheder

Vil du få en række redskaber du kan gå hjem og bruge dagen efter.

Hvorfor denne temadag?

Vi oplever en vedvarende stigning i antallet af unge, som navigerer usikkert i sociale arenaer og læringsrum. Disse unge mistrives … og de stiller store krav til de myndigheder og til det personale, som i dagligdagen skal sikre deres muligheder for at tilegne sig såvel sociale som faglige kompetencer.

Dagen vil omfatte temaer som:

– Diagnoser og pædagogik … om veje og vildveje i forståelsen af unges udfordringer …. og om hvorfor det er vigtigt at skelne mellem en sundhedsfaglig, en pædagogisk og en social tilgang til udviklingsproblematikker.

– Når unge fravælger de sociale arenaer. Hvordan forklarer vi de sårbare unges adfærd og symptomer (angst, skolevægring, stress, social afmagt, etc., etc.)?

– Er hjælpen altid hjælpsom? Hvad siger forskningen, og hvad siger de unge selv?

– En lille værktøjskasse med strategier, som kan benyttes i dagligdagen … af os … og af de unge selv.

1