Elever samarbejder med arkitekterne om ny samlingsbygning

07. april, 2021

Elever samarbejder med arkitekterne om ny samlingsbygning

Workshop

Der var høje ambitioner og drømme, da eleverne arbejdede med brainstorm, moodboard og byggede prototyper på løsninger til et nyt, centralt samlingspunkt med køkken, spisesal og ankomstområde, hvor viden om specialpædagogik og trivsel skal smelte sammen med arkitekturen. Overskriften for projektet er ”Fællesskab, trivsel og maddannelse i nye rammer”.

Zeni arkitekterne som står bag store og markante byggerier som fx VUC Lighthouse i Haderslev og Multikulturhus Sønderborg er valgt til at fuldføre drømmen om ny samlingsbygning på Dybbøl Efterskole. Carlberg, som er evalueringsrådgiver, er specialister i, hvordan rum og arkitektur påvirker mennesker – vores adfærd, vores aktiviteter og vores mentale velbefindende er engageret til at sikre, at udviklingen af byggeriet tager afsæt i skolens pædagogiske visioner og brugernes behov. Eleverne på Dybbøl Efterskole, ikke mindst de sårbare, er i dag udfordret af pladsmangel og støjgener i spisesal og køkken. For at afdække dette har Carlberg nøje kortlagt, hvordan de nuværende rammer fungerer bl.a. ved hjælp af observationer, interview og indeklimamålinger.

Som en del af dette samarbejde har Zeni arkitekterne og Carlberg afholdt en workshop, hvor elever er blevet inddraget, så arkitekturen tager udgangspunkt i deres særlige behov. Målet med workshoppen er at Carlberg og Zeni arkitekterne får viden om elevernes særlig behov og at projektet bliver mere håndgribeligt, så det i sidste ende gør en forskel for elevernes trivsel og udvikling.

25,5 mio. stort projekt

Den A. P. Møllerske Støttefond har doneret 14,9 millioner kroner til projektet. Den resterende del af det 25,5 mio. store projekt har Dybbøl Efterskole selv tilvejebragt. Der er tale om et ambitiøst projekt, hvor det er en bærende del af konceptet, at der kan måles en forskel for eleverne i tråd med Støttefondens fokusområde ”Socialt byggeri med målbar effekt”.