Bestyrelse

Herunder kan du se bestyrelsen for Dybbøl Efterskole.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af skolen, herunder skolens økonomi. Bestyrelsen har mange vigtige opgaver: Økonomi, ansættelser, fastsættelse af kursusvirksomheden og elevbetaling – for blot at nævne nogle få af opgaverne. Bestyrelsen afholder cirka 5 årlige møder.

 

                            

Erik Breum, formand,                                         Preben Jørgensen,
Sønderborg YMC                                                næstformand, KFUM&KFUK
Fhv. Kommunaldirektør                                     Udviklingschef

 

                             

Troels Fenneberg,                                               Susanne Andreasen,
Støttekredsen                                                      KFUM&KFUK
Fhv. kordegn                                                        Selvstændig

 

                            

Betina Stricker,                                                    Allan Frost-Jørgensen,
KFUM&KFUK                                                       Sundeved YMC
Tekst                                                                     Skattekonsulent
Tekst                                                                     Pensioneret ingeniør

Britta Høst

Pensionist

1