Det officielle

Karakterer, sikkerhed og meget mere

Karakterer: Der henvises til Undervisningsministeriets hjemmeside

Det skal til ministeriets opgørelse føjes, at den ikke tager højde for, at eleverne på skolen modtager specialundervisning. Formålet her på skolen er at gennemgå faglig, social og personlig udvikling.

Nyttige links:

Dybbøl Efterskoles vedtægt og værdigrundlag (tilføjet denne side 21.03.2017)

Årsplan 2016-2017

Årsplan 2017-2018

Karakterer for sidste skoleår

3 mfrs. overgang til uddannelse i %

Grundskolernes karakterfordeling

Beskrivelse af nøgletallene

Sikkerhedsinstruks

Plan for selvevaluering

Se indholdsplan her.

Se undervisningsministeriets statistikdatabase, som giver oplysning omkring uddannelsesmønstre mm. her.

Om datasikkerhed på Dybbøl Efterskole

 

test

Vedtægter

Dybbøl Efterskoles værdigrundlag er en del af skolens vedtægter.
Se de samlede vedtægter sammen med værdigrundlaget her.

Vedtægterne vedtaget på skolens repræsentantskabsmøde den 8. maj 2003
Godkendt af ministeriet i brev af 28. april 2005.
Offentliggjort på skolens hjemmeside august 2005

Vedtægtsændringer pr 23. april 2014
Vedtægtsændringer pr. 30 april 2015

Skolens værdigrundlag

Ud fra et kristent livssyn skabes et trygt miljø som bygger på tillid, frihed, ansvar og ligeværdighed.

Der gives livsoplysning og mulighed for at tilegne sig livsfærdigheder så den enkeltes personlige – og alsidige udvikling fremmes. Vi vægter de boglige og praktiske fag lige, og i undervisningen skabes der rum til fordybelse, begejstring og dygtiggørelse. Den enkelte forventes at tage ansvar for sig selv og for fællesskabet.

Med alle kostskoleformens muligheder søger vi at styrke den enkeltes identitet, selvstændighed og selvværd.

To af eleverne står på trappen
test

Frafald og gennemførsel af skoleåret

For skoler med et samlet særligt tilbud – ligesom Dybbøl Efterskole – var frafaldet i den seneste opgørelse fra Efterskoleforeningen i skoleåret 2014/2015 på 20,4%.

På Dybbøl Efterskole var frafaldet i skoleårets løb på 15%.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1