Det officielle

Karakterer, sikkerhed og meget mere

Karakterer: Der henvises til Undervisningsministeriets hjemmeside

Det skal til ministeriets opgørelse føjes, at den ikke tager højde for, at eleverne på skolen modtager specialundervisning. Formålet her på skolen er at gennemgå faglig, social og personlig udvikling.

Nyttige links:

Dybbøl Efterskoles vedtægt og værdigrundlag (vedtaget 29. april 2019 og tilføjet denne side 04.06.2019. Seneste af ministeriet godkendte vedtægt 29. august 2000)

Årsplan 2020-2021

Årsplan 2021-2022

3 mdrs. overgang til uddannelse i %

Sikkerhedsinstruks

Plan for selvevaluering

Evaluering af skoleåret 2018-2019

Se indholdsplan her: Indholdsplan 18-19

Se undervisningsministeriets statistikdatabase, som giver oplysning omkring uddannelsesmønstre mm. her: Statistikdatabase.

Om datasikkerhed på Dybbøl Efterskole

 

Vedtægter

Dybbøl Efterskoles værdigrundlag er en del af skolens vedtægter.
Se de samlede vedtægter sammen med værdigrundlaget her: Vedtægt 2019.

Vedtægterne vedtaget på skolens repræsentantskabsmøde den 4. april 2019 og på den ekstraordinære generalforsamling den 29. april 2019

 

Skolens værdigrundlag

Ud fra et kristent livssyn skabes et trygt miljø som bygger på tillid, frihed, ansvar og ligeværdighed.

Der gives livsoplysning og mulighed for at tilegne sig livsfærdigheder så den enkeltes personlige – og alsidige udvikling fremmes. Vi vægter de boglige og praktiske fag lige, og i undervisningen skabes der rum til fordybelse, begejstring og dygtiggørelse. Den enkelte forventes at tage ansvar for sig selv og for fællesskabet.

Med alle kostskoleformens muligheder søger vi at styrke den enkeltes identitet, selvstændighed og selvværd.

Frafald og gennemførsel af skoleåret

For skoler med et samlet særligt tilbud – ligesom Dybbøl Efterskole – var frafaldet i den seneste opgørelse fra Efterskoleforeningen i skoleåret 2020/2021 på 19,4%.

På Dybbøl Efterskole var frafaldet i skoleårets løb på 15%.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1