Hvem er vi

Dybbøl Efterskole gør dine vinger bæredygtige

Med alle kostskoleformens muligheder vil skolen søge at fremme den enkelte elevs alsidige udvikling.

Inden for rammerne af et forpligtende fællesskab, der bygger på gensidig tillid, styrkes elevernes forståelse for sammenhæng mellem frihed og ansvar.

Ud fra et positivt kristent livssyn tilrettelægges en praktisk/boglig undervisning, hvor de unge gør erfaringer, der kan styrke dem til at klare dagliglivets opgaver i arbejde og fritid.

Skolen er under konstant udvikling, og der kommer hele tiden nye faciliteter og muligheder for eleverne. Vi er til stadighed åbne over for nye tiltag til forbedringer af skolen, og vi vil altid tilstræbe, at eleverne får de bedste vilkår og muligheder for personlig udvikling.

Dybbøl Efterskole har plads til 85 elever mellem 14 og 18 år. Der kan dog i enkelte tilfælde gives dispensation for elever over 18 år.

Så har du lyst til at udfordre dig selv – prøve en anderledes skolegang hvor undervisning og kammeratskab følges ad – opleve et levende/aktivt fællesskab hvor der er plads til alle. Så er Dybbøl Efterskole sikkert et sted for dig.

Elev fra Dybbøl Efterskole snakker med en anden elev Eleverne på Dybbøl Efterskole elsker at være

Skolens historie

Skolen startede i 1992 i bygninger med en lang og rig historie bag sig. Således stammer de ældste bygninger helt tilbage fra begyndelsen af 1800-tallet, og har oprindelig været landsbyens kro, og som sådan har den fungeret frem til midten af 1900-tallet. Skolens hovedbygning er omkring 100 år yngre, og blev opført i midten af 1920erne, som beboelse og cykelfabrik. Frem til 1992 blev alle bygninger benyttet som omsorgshjem, hvorefter Dybbøl Efterskole overtog driften.

Siden starten i 1992 har skolen været under konstant forandring, fornyele og ombygning, og det sidste nye der er kommet til er hallen, der blev indviet i juni 2008, og i 2012 en ny elevfløj “Folden”.
I efteråret 2013 erhvervede vi den tidligere Ragebøl Skole, Der bl.a. har huset Kunstskole og senest Produktionsskole.

Dybbøl Efterskole er oprettet i samarbejde med KFUM & KFUK, Ungdommens Vel, Y-mens klubberne i Sønderjylland og en lokal støttekreds, og drives på folkekirkeligt grundlag.

Dybbøl Efterskole - En efterskole med tradition

Dybbøl Efterskole i den lille landsby Ragebøl

Efterskolen ligger i den lille landsby Ragebøl ikke langt fra det naturskønne og historiske område omkring Dybbøl Skanser med vartegnet Dybbøl Mølle. Ca. 4 km fra Sønderborg med indkøbsmuligheder, havn, promenade, strand og slot. Ikke langt fra Alssund, der deler Jylland og Als fra hinanden, og blot et par km til Sandbjerg Slot og Nydam mose.

Kørselsbeskrivelse

Uanset fra hvilket verdenshjørne man kommer skal der køres mod Sønderborg.

På motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg tages afkørsel 11 og der køres ad Hørtoftevej mod Ragebøl. Her krydses den gamle hovedvej og der køres videre på Ragebølskovvej. 25 m fremme ligger skolen på venstre hånd.

Fra grænsen passeres rundkørslerne over motorvejen og der køres mod Ragebøl i lighed med ovenstående.

Findes også på krak.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1