2 Ledige deltidsstillinger Vi søger en PR-medarbejder og en kursus koordinator – 200 timer pr. år – cirka 5 timer om ugen i snit.

 

 

På Dybbøl Efterskole ønsker vi større synlighed af vores tilbud, som vi al beskedenhed synes er rigtig godt!

Vi søger derfor to medarbejdere (eller én der kan begge dele!) i deltidsstillinger, hver svarende til gennemsnitligt 5 timer ugentligt (200 timer pr. år). Vi søger en PR-medarbejder og en kursusadministrator. Begge medarbejdere refererer til skolens forstander. Der er tale om 2-årige projektstillinger.

 

Kursus administrator

Kursusadministratorens overordnede opgave er at udvikle og afholde kurser på Dybbøl Efterskole. Vi forestiller os to kurser pr. halvår. Målgruppen er de faggrupper, der sender elever til specialundervisningsefterskoler (UU-vejledere, sagsbehandlere mm.). Kurserne skal have faglig relevans og også give mulighed for at præsentere Dybbøl Efterskole; det er således afgørende, at kurserne afvikles på skolen. Vi forventer at afvikle 1-2 kurser pr. halvår.

Kursusadministratorens opgaver

 • At være vært, tovholder, administrator og budgetansvarlig for skolens kursusvirksomhed med omdrejningspunkt i ”specialpædagogik, specialundervisning og sociale udfordringer blandt unge med særlige behov”, med henblik på målrettet at invitere relevante samarbejdspartnere til skolen (fra kommuner, specialskoler mv)
 • At udnytte eventuelle tilskudsmuligheder til kurser og at administrere dette
 • I samarbejde med PR-medarbejderen sikre synliggørelse af kursusaktiviteterne
 • At holde alle relevante parter informeret om arbejdet
 • At finde netop de vinkler/personer, der gør, at fagpersoner vil have interesse i at aflægge skolen et besøg

Kvaliteter vi leder efter: Gode administrative evner, kendskab til specialundervisningsområdet, gode værtsevner.

Spørgsmål angående stillingen rettes til forstander Jakob Carl Christensen på 74 48 70 80 efter 7. januar 2019. Ansættelse snarest muligt. Ansøgningen sendes til dybboelefterskole@dybboelefterskole.dk, mrk: ”Kursusadministrator” senest mandag den 21. januar 2019. Løn aftales under skyldig hensyntagen til de frie skolers vilkår og kvalifikationer.

 

PR-medarbejder

PR-medarbejderens overordnede opgave er ”at formidle Dybbøl Efterskole”. Det betyder dels, at vi ønsker en øget synliggørelse og dels, at der er tale om en formidling, der flugter med skolens ”DNA”. Med andre ord ønsker vi en formidling, som er tæt på. Fra dagligdagen. Med hverdagens ord i netop vores ramme og virkelighed.

PR-medarbejderens konkrete opgaver, som vi forestiller os dem:

 • Tage (og modtage fra skolens øvrige medarbejdere) billeder og småfilm fra skolens hverdag og særlige arrangementer og sørge for synliggørelse heraf bl.a. på hjemmeside, FaceBook og Instagram; i det hele taget at styrke skolens synlighed på internettet
 • Opsøge og skrive om stort og småt fra skolen til brug på alle medieplatforme, herunder pressemeddelelser, nyhedsbreve, lokalaviser og efterskolebladet
 • At sikre gode og relevante tryksager om skolen og det merchandise der skal bruges for at markedsføre skolen
 • Være tovholder for messer, hvor skolen deltager
 • Understøtte skolens kursusprogram PR-mæssigt i samarbejde med kursusadministratoren
 • At udarbejde og iværksætte en strategi for, hvordan vi når bedre ud til netop vores potentielle elevers forældre
 • At holde alle relevante parter informeret om arbejdet

PR-medarbejderen skal efter nærmere aftale være til stede, hvor og når det sker – i klassen, i valgfagene, om aftenen når der spilles høvdingebold i hallen, til teaterforestillingen og i middelalderugen.

Kvaliteter vi leder efter: Sans for at tage ”det gode billede”, gode skriveevner, god til at afprøve og udnytte muligheder der opstår, fleksibilitet og hurtighed i omsætning fra begivenhed til synliggørelse.

Spørgsmål angående stillingen rettes til forstander Jakob Carl Christensen på 74 48 70 80 efter 7. januar 2019. Ansættelse snarest muligt. Ansøgningen sendes til dybboelefterskole@dybboelefterskole.dk, mrk: ”PR-medarbejder” senest mandag den 21. januar 2019. Løn aftales under skyldig hensyntagen til de frie skolers vilkår og kvalifikationer.

 

 

 

 

1