Tidligere elever

Kære gammel Dybbøl Efterskole elev

På disse sider har du mulighed for at blive opdateret på hvad der rører sig i elevklubben.
Det er her vi vil informere om Gammel elevdag – hvem der er jubilarer netop i år, og der vil også
blive skrevet lidt nyhedsbreve.

Men ellers er I velkommen til at holde jer orienteret om det der sker ved at se hjemmesiden i helhed.

Endvidere er Lene (skolens sekretær) meget interesseret i, at I fremsender jeres mailadresse. Det vil betyde at vi nemmere kan fremsende post og beskeder til jer. Så kære tidligere elever, så er det bare at skrive.

Eleverne bruger tiden på bordfodbold

Kære gamle elev

Du har mulighed for at være med i elevklubben, ved blot at meddele skolen din e-mail adresse og årgang/årgange på dybboelefterskole@dybboelefterskole.dk  Blanket findes her.

Du får så fremsendt en indbydelse til gammel elevdag, og en speciel indbydelse til jubilarmiddag.

Vi oplever ofte at gamle elever gerne vil mødes til gammel elevdag. De første par år går det som regel af sig selv – alle kommer, men er der først gået 10 år er det sværere at finde frem til hinanden. De fleste er flyttet hjemmefra. Andre har fået andet efternavn og så videre. Derfor er det en god ide at være medlem i klubben, for her skrives nye adresser og andre ændringer ned, så det kan blive lidt lettere at finde frem til dem du var på årgang med.

Dybbøl Efterskole - venner for livet

Jubilarer 2019

Kære “gamle” elever. Så er der indkaldelse til en hyggelig eftermiddag med alle de andre fra årgangen.
Traditionen tro foregår det den første lørdag i november.

Gammel Elevdag for jubilarer!

Vi skal i år fejre:
– 5-års jubilæum for årgang 14/15
– 10-års jubilæum for årgang 09/10
– 20-års jubilæum for årgang 99/00
– 25-års jubilæum for årgang 94/95

Det sker:
Lørdag, den 2. november kl. 11.30 – 17.00

Vi håber, du har lyst til at møde dine gamle kammerater og se skolen igen. Er du i kontakt med dine gamle venner fra skolen – så spred gerne budskabet ☺

Dagens program:

11.30 Ankomst for jubilarer

12.00 Jubilæumsmiddag

14.00 Samling i hallen
– nyt siden sidst v/Jakob o.a.
– og en lille sang☺

14.30 Café i spisesalen
– Besøg også dine ”gamle” lærere i de åbne værksteder

17.00 Afslutning

På grund af pladsmangel gælder denne invitation kun de, der har gået på Dybbøl Efterskole. Desværre er der ikke plads til kærester og børn – men du kan jo tage billeder med☺.

Vi opfordrer til, at I selv laver aftaler med hinanden, hvis I privat har lyst til at feste videre bagefter. Husk, at skolens regler gælder, når du er her.

TILMELDING NØDVENDIG og skal ske senest mandag, den 28. oktober.

Du tilmelder dig hos skolens sekretær (Lene) på tlf. 74 48 70 80 mellem kl. 8.00 – 14.00 eller pr. e-mail: dybboelefterskole@dybboelefterskole.dk

Ved tilmelding via mail skal du skrive dit fulde navn og hvilke år du gik her.

Vel mødt – vi glæder os til at se dig

Alle os på Dybbøl Efterskole

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1