Tidligere elever

Kære gammel Dybbøl Efterskole elev.

På disse sider har du mulighed for at blive opdateret på hvad der rører sig i elevklubben.
Det er her vi vil informere om Gammel elevdag – hvem der er jubilarer netop i år, og der vil også
blive skrevet lidt nyhedsbreve.

Men ellers er I velkommen til at holde jer orienteret om det der sker ved at se hjemmesiden i helhed.

Endvidere er Lene ( skolens sekretær) meget interesseret i, at I fremsender jeres mailadresse. Det vil betyde at vi nemmere kan fremsende post og beskeder til jer. Så kære tidligere elever, så er det bare at skrive.

Eleverne bruger tiden på bordfodbold

Kære gamle elev.

Du har mulighed for at være med i eleveklubben, ved blot at meddele skolen din e-mail adresse og årgang/årgange på dybboelefterskole@dybboelefterskole.dk  Blanket findes her.

Du får så fremsendt en indbydelse til gammel elevdag, og en speciel indbydelse til jubilarmiddag.

Vi oplever ofte at gamle elever gerne vil mødes til gammel elevdag. De første par år går det som regel af sig selv – alle kommer, men er der først gået 10 år er det sværere at finde frem til hinanden. De fleste er flyttet hjemmefra. Andre har fået andet efternavn og så videre. Derfor er det en god ide at være medlem i klubben, for her skrives nye adresser og andre ændringer ned, så det kan blive lidt lettere at finde frem til dem du var på årgang med.

Dybbøl Efterskole - venner for livet

Jubilarer 2016

Kære “gamle” elever. Så er der indkaldelse til en hyggelig eftermiddag med alle de andre fra årgangen.
Traditionen tro foregår det den første lørdag i november.

Se indbydelsen til gammel elevdag:

Se indbydelsen til jubilarer 5 års – 10 års – 20 års:

Næste “gammel” elevdag er lørdag den 5. november med følgende program:
kl. 13.30 dørene åbnes
kl. 14.00 årets fortælletime
kl. 15.00 kaffe og snak og lidt rundtur på den “gamle” skole
kl. 17.00 afsluttes eftermiddagen og alle ønskes en god tur hjem.

Så er der en speciel velkomst til jubilarer – samme dag  – men allerede fra kl 11.30

5 års jubilarer er de elever der gik på årgang 11-12

10 års jubilarer er de elever der gik på årgang 06-07

20 års jubilarer er de elever der gik på årgangen 96-97

 

Husk!  Tilmelding på skolens telefon 74 48 70 80

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1