Vejledning

Et samlet særligt tilbud

På Dybbøl Efterskole har alle elever særlige behov. Skolen er det man kalder for et “samlet særligt tilbud”. Nogle er diagnosticeret med eksempelvis ADHD eller Autisme. Andre har generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder.

Overgangen til det videre uddannelsesforløb er i meget høj grad individuelt tilrettelagt. Skolens vejleder gennemfører flere samtaler med hver enkelt elev og familie, med henblik på at finde det rette forløb. Efter individuel vurdering og samtale kan elever gå til prøver.

En del af vores elever har 2 skoleår her hos os. Det er et væsentligt omdrejningspunkt i dette, at de bliver klar til at komme videre i uddannelsessystemet.

Vi samarbejder med de forskellige kommuner omkring den enkelte elevs videre forløb. Se mere om vejledning på Dybbøl Efterskole her:

Vejledning på Dybbøl Efterskole.

 

Dybbøl Efterskole
1