Mød bestyrelsen

Herunder kan du se bestyrelsen for Dybbøl Efterskole. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af skolen, herunder skolens økonomi. Bestyrelsen har mange vigtige opgaver: Økonomi, ansættelser, fastsættelse af kursusvirksomheden og elevbetaling – for blot at nævne nogle få af opgaverne. Bestyrelsen afholder cirka 5 årlige møder.

Erik Breum

Erik Breum

Formand

Søndeborg YMC
Fhv. Kommunaldirektør

Preben Jørgensen

Preben Jørgensen

Næstformand

KFUM & KFUK
Udviklingschef

Troels Fenneberg

Troels Fenneberg

Fhv. kordegn

Bent Krogh

Bent Krogh

PPR psykolog

Betina Stricker

Betina Stricker

KFUM & KFUK

Allan Frost-Jørgensen

Allan Frost-Jørgensen

Sundeved YMC
Skattekonsulent
Pensioneret ingeniør

Britta Høst

Britta Høst

Pensionist