Det tilbyder vi

Her udfører du håndværks- og serviceopgaver. Du tillærer dig nye praktiske kompetencer, så som håndtering af forskellige maskiner og værktøj. Dette betyder i praksis at du lærer at skovle, skrue, hamre og save. Der arbejdes også med maskiner, når der skal klippes græs, hæk, hentes hø, køres træ, flækkes og saves træ, vedligeholdes kanter og meget mere.

#park&
Service

Er der gang i dig, og elsker du praktisk arbejde, der får vores dejlige skole til at skinne? Så kunne Park og Service være linjefaget for dig! I timerne arbejder vi med:

• Fællesskabet i at skabe noget sammen
• Kendskab til håndredskaber til haven
• Vedligeholdelse af skolens udendørs arealer og indretning
• Skovfældning
• Alt hvad der brummer, larmer og kan køre
• Diverse projekter, såsom at bygge shelter, etablere stier, nedrivning, beplantningsprojekter m.m.

Frem for alt bestræber vi os på, at timerne skal give mening for dig, at du lærer noget nyt og måske får yderligere interesse for de praktiske fag og uddannelser.

 

I Park og Service udføres der rigtige håndværks- og serviceopgaver. Det er meningsfulde opgaver til gavn for den enkelte elevs praktiske og sociale udvikling, men også til glæde for fællesskabet på hele skolen.

Park og service

Med linjefaget Park og Service får eleven mulighed for at tillære sig nye praktiske kompetencer, såsom håndtering af maskiner, daglig drift og vedligehold af fagets værksteder samt materiel.

Park og Service har ligeledes til opgave at samarbejde med skolens pedeller om vedligehold af skolens områder. Dette betyder i praksis, at man lærer at feje, grave, skovle, rydde op, skrue, hamre og save – man øver sig med andre ord i grundlæggende håndtering af værktøj og anvendelse af dette.

Der arbejdes også med maskiner, når der, alt efter årstiden, skal klippes græs/hæk, hentes hø, fældes samt flækkes og saves træ, fjernes blade på plæner og gangarealer, skæres kanter m.m.

Inden en elev kan få lov til betjene maskinerne, gennemgås disse teoretisk, sikkerhedsmæssigt og praktisk.

BESØG OS

“Her hjælper vi hinanden og er med til at gøre andre og os selv gode sammen”

Elevcitat