Det samlede, særlige tilbud

På Dybbøl Efterskole har alle elever særlige behov. Skolen er det man kalder for et “samlet særligt tilbud”. Nogle er diagnosticeret med eksempelvis ADHD eller autisme, og andre har generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder.

Overgangen til det videre uddannelsesforløb er i meget høj grad individuelt tilrettelagt. Skolens vejleder gennemfører flere samtaler med hver enkelt elev og familie, med henblik på at finde det rette forløb. Efter individuel vurdering og samtale kan elever gå til prøver.

En del af vores elever har 2 skoleår her hos os. Det er et væsentligt omdrejningspunkt i dette, at de bliver klar til at komme videre i uddannelsessystemet.

Vi samarbejder med de forskellige kommuner omkring den enkelte elevs videre forløb.

Læs om vores
pædagogik

Forældrenes/værges rolle

Eleven, forældrene og skolen er samarbejdspartnere, når det drejer sig om valg af uddannelse. Forældrene har en vigtig opgave ved uddannelsesvalget, og vi opfordrer jer til, at I som forældre involverer jer i jeres børns arbejde med studievalgsportfolie og valg af uddannelse. Det er igennem samtaler og refleksioner, at I finder ud af hvad og hvorfor – eller hvorfor ikke! I kan orientere jer og finde inspiration på ug.dk, samtidig med at vores vejleder gerne er behjælpelig. Så spørg endelig!

STUDIEVALGSPORTFOLIE

Alle elever skal arbejde med deres studievalgsportfolio, der samler elevens refleksioner over vejledningsaktiviteter samt overvejelser om uddannelsesvalg efter 9. eller 10. klasse. Studievalgsportfolie skal sendes sammen med tilmeldelse til ungdomsuddannelse på optagelse.dk.
Læs mere på ug.dk om studievalgsportfolie her.

Optagelse.dk

Tilmelding til ungdomsuddannelserne skal ske på optagelse.dk. Det er vigtigt, at I overholder vores deadline for indtastning og aflevering af studievalgsportfolie, da vi skal sende det videre til de enkelte uddannelser til tiden. Det er forældrene der har ansvaret for at sende tilmeldingen på optagelse.dk afsted med Nem-ID inden d. 1. marts.

PRAKTIK & BROBYGNING

I det første halve år er der kollektiv vejledning med introduktion til ug.dk og for eksempel om arbejdsmarkedsforhold eller kravene til uddannelse. Alle elever bliver præsenteret for introduktion til erhvervsuddannelserne i uge 47.

UGE 47
Hvis du går i 8. klasse er du hjemme på skolen, hvor du vil få introduktion til uddannelse og arbejdsmarkedsforhold. Der vil f.eks. være foredrag ved tidligere elever og du vil komme på virksomhedsbesøg.

9. klasse skal i praktik i 4 dage i Sønderborgområdet, hvor I bor på Dybbøl Efterskole. Vi prøver at få praktikpladser i de fag I ønsker.

9. og 10+ skal på brobygningsforløb på Teknisk Skole, Gråsten Landbrugsskole, SOSU-skole, STX, HF, HHX eller HTX for at se, hvordan en ungdomsuddannelse kan foregå. I bor på Dybbøl Efterskole og tager selv frem og tilbage til skole. Det er muligt for 10. og 10+ klasserne at få en ekstra praktikuge. Alle slutter ugen af med en studievalgsportfolie.

Adgangskrav til ungdomsuddannelse

For elever, der ønsker at påbegynde sin ungdomsuddannelse, uanset om det er en erhvervs – eller gymnasialuddannelse, efter efterskoleopholdet, gælder det, at eleven skal uddannelsesparathedsvurderes. Dette er en helhedsvurdering, som foretages af faglærere, vejleder og kontaktlærer i fællesskab. Få over­blik over de for­skel­li­ge ad­gangs­krav til ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne på ug.dk. Du læse mere og se videoer og grafikker om adgangskrav til erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser her.