Det tilbyder vi

På trælinjen kan du komme til at lave både små og store ting. Du vil komme til at bruge det mest almindelige håndværkstøj, samt få mulighed for at arbejde med trædrejning. Ud over ting til dig selv, vil du i perioder arbejde med fællesprojekter, og lave ting til skolen.

#træsløjd

Formålet med undervisningen i træværkstedet er, at I tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til skabende og håndværksmæssig fremstilling. Undervisningen lægger op til, at din fantasi og glæde ved at skabe, samt en eksperimenterende og vurderende holdning, udvikles gennem fordybelse i den praktiske produktfremstilling. Herigennem styrkes oplevelsen af tillid til egne evner og muligheder.

Du gøres bekendt med historiske og nutidige teknologier samt områder som arbejdsmiljø. I opøves i samarbejde, medbestemmelse og medansvar gennem en arbejdsform, hvor dialog og samarbejde er en del af undervisningsmiljøet.

BESØG OS

“Jeg har fået en mere glad dreng. Han har fået mere selvtillid”

Forældrecitat 2022