Specialundervisning

“ET SAMLET, SÆRLIGT TILBUD”

Dybbøl Efterskole er en specialefterskole for elever med særlige læringsforudsætninger. Vi er et såkaldt “samlet, særligt tilbud”. På mange måder en helt almindelig efterskole, men alligevel på særlige vilkår. Vi vægter boglige og praktiske fag lige højt og forventer således af skolens elever, at de har boglig interesse og et ønske om og vilje til at arbejde med det faglige indhold i skolefagene.

#special

Det er meget forskelligt, hvilke faglige, sociale eller personlige udfordringer skolens elever har. Fælles for alle er dog, at de har særlige behov, som vi efter bedste evne tager hensyn til – samtidig med at eleverne skal indgå i fællesskabet på Dybbøl Efterskole på fællesskabets egne betingelser. Vi har på Dybbøl Efterskole rigtig gode erfaringer med denne balance, som er rummelig og udfordrende på samme tid.

Størstedelen af skolens specialundervisningsressourcer anvendes til undervisning på små hold (typisk 8-10 elever). Den boglige undervisning fokuserer på dansk, matematik og engelsk. Alle hold er niveauinddelt.

Vi tilbyder folkeskolens prøver i såvel 9. klasse og 10. klasse i fagene dansk, matematik og engelsk. Idræt er udtræksfag for elever i 9. klasse. Nogle af skolens elever går til alle de prøver vi tilbyder, andre går til nogle få prøver og andre igen går slet ikke til prøver, men har måske brug for at vente et år mere, før de er klar.

Som skole arbejder vi helhedsorienteret – fagligt, personligt, socialt – det hele hænger sammen og vi arbejder for at give eleverne et godt skoleophold, hvor de udvikler sig på alle områder.

“SKOLEN HAR GJORT ALT, OG LIDT MERE, FOR AT MØDE VORES DATTERS BEHOV. HUN HAR STADIG MANGE UDFORDRINGER, MEN HUN HAR HAFT DET GODT PÅ DYBBØL EFTERSKOLE”

Citat – Forælder til elev, 2022