Værdigrundlag

Der gives livsoplysning og mulighed for at tilegne sig livsfærdigheder så den enkeltes personlige – og alsidige udvikling fremmes. Vi vægter de boglige og praktiske fag lige, og i undervisningen skabes der rum til fordybelse, begejstring og dygtiggørelse. Den enkelte forventes at tage ansvar for sig selv og for fællesskabet. Med alle kostskoleformens muligheder søger vi at styrke den enkeltes identitet, selvstændighed og selvværd.

#lovpligtig

Karakterer, sikkerhed og meget mere

Karakterer: Der henvises til Undervisningsministeriets hjemmeside: Karakterer og prøver for Dybbøl Efterskole
NB: Man skal vælge – “Kun specialklasse” i højre side på undervisningsministeriets hjemmeside for at se tallene for Dybbøl Efterskole.

Det skal til ministeriets opgørelse føjes, at den ikke tager højde for, at eleverne på skolen modtager specialundervisning. Formålet her på skolen er at gennemgå faglig, social og personlig udvikling.

Nyttige links:

· Årsplan 2023-2024
· Årsplan 2022-2023
· Sikkerhedsinstruks
· Plan for selvevaluering
· Evalueringskalender 2021/22
· Evaluering af de boglige fag for skoleåret 21-22
· Indholdsplan 2022/2023
· Se undervisningsministeriets statistikdatabase, som giver oplysning omkring uddannelsesmønstre mm.
· Overgang til uddannelse for Dybbøl Efterskole
· Om datasikkerhed på Dybbøl Efterskole

Vedtægter

Dybbøl Efterskoles værdigrundlag er en del af skolens vedtægter.

Se de samlede vedtægter sammen med værdigrundlaget her:

· Dybbøl Efterskoles vedtægt og værdigrundlag
(vedtaget 29. april 2019 og tilføjet denne side 04.06.2019. Seneste af ministeriet godkendte vedtægt 29. august 2000)

Vedtægterne vedtaget på skolens repræsentantskabsmøde den 4. april 2019 og på den ekstraordinære generalforsamling den 29. april 2019

Handleplan

Dybbøl Efterskoles Undervisningsmiljø

Formålet med undervisningsmiljøvurdering, er ud fra lov nr. 166 af 14. marts 2001, at:

· Kortlægge skolens fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

· Beskrive og vurdere de eventuelle undervisningsmiljøproblemer, der måtte være.

· Udarbejde eventuelle handleplaner med angivelse af problemets art, afhjælpningstakt og tidshorisont for udbedring af problemstillingen.

· Hvert andet år at gennemføre en undersøgelse blandt eleverne, ved hjælp af spørgeskema, for at kortlægge eventuelle fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljøproblemstillinger.

· UVM Sådan

· Undervisningsmiljøvurdering diagrammer

Dybbøl Efterskole er for bogligt interesserede specialundervisningselever.

FRAFALD OG GENNEMFØRSEL AF SKOLEÅRET

For skoler med et samlet særligt tilbud – ligesom Dybbøl Efterskole – var
frafaldet i den seneste opgørelse fra Efterskoleforeningen i skoleåret
2020/2021 på 19,4%.

På Dybbøl Efterskole var frafaldet i skoleårets løb på 15%.